Node.js tutustumista

Tässä postauksessa esitellään ja kokeillaan muutamia juttuja, mitä tyypillisesti tulee vastaan Noden kanssa ensimmäisenä. Node.js-tutoriaaleja löytyy verkosta, joten en tässä ala käymään läpi kaikkia Node.js ominaisuuksia järjestyksessä.

npm

Noden mukana tulee pakkausten hallintaan työkalu, npm eli Node.js Package Manager. Sillä voidaan ladata Node.js pakkauksia paikalliselle koneelle verkosta sekä hallita pakkauksien riippuvuuksia. npm toimii suoraan komentoriviltä. Tässä esimerkiksi ladataan paikalliselle koneelle verkosta express -niminen pakkaus:

npm install express

Pakkaus ladataan hekemistoon node_modules. Kun pakkaus on ladattu käytettäväksi, sen voi ”importoida” eli ottaa käyttöön omaan sovellukseen Javascript -ohjelmakoodissa seuraavasti:

var express = require('express');

Paikallisten pakkausten listaus:

npm ls

Pakkauksen poisto:

npm uninstall express

Ensimmäinen Web-sovellus Nodella

Node.js -sovellus on yleensä Web-sovellus, joka vastaa HTTP-pyyntöihin. Tällaisen palvelinsovelluksen toteuttaminen on Nodella erittäin helppoa, koska Nodessa itsessään tulee mukana HTTP-palvelimen toteuttava ohjelmakoodi. Seuraavassa koodissa laitetaan pystyyn HTTP-palvelin, joka vastaa portissa 8080:

Käynnistetään sovellus ajamalla tiedosto server.js:

node server.js

Palvelinsovellus jää käyntiin ja seuraavaksi voidaan mennä selaimella osoitteeseen http://localhost:8080

server_started

Linkkejä aloittelijalle

Tutoriaali, joka esittelee perusjuttuja Nodesta:

http://www.tutorialspoint.com/nodejs

Yhdeksällä dollarilla ”kirja”, joka auttaa alkuun Noden kanssa esimerkkiohjelman muodossa:

http://www.nodebeginner.org/

Node.js peruskonsepteja käsittelevä kirjoitus:
https://www.toptal.com/nodejs/why-the-hell-would-i-use-node-js

Tutoriaali:

https://blog.risingstack.com/node-hero-tutorial-getting-started-with-node-js/